Doradztwo w zakresie metod wyceny nieruchomości

Badania rynku

a. badanie wybranych segmentów rynku

b. badanie na potrzeby konkretnego inwestora

Doradztwo dla samorządów lokalnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami

Opracowywanie zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi w zasobach, w tym

poszukiwanie między innymi odpowiedzi na pytania:

Sprzedawać czy oddawać w użytkowanie wieczyste?

Kiedy i co sprzedać?

Wynajmować czy sprzedawać?

Jaką politykę powinna stosować gmina wobec zasobu mieszkaniowego?

W tym polityka remontowa, wyłączenie lokali ze sprzedaży ( z uwagi na stan techniczny

budynku bądź położenie na terenie przeznaczonym do rewitalizacji), strategia zarządzania zasobem mieszkaniowym itp.

Czy gmina powinna być aktywnym podmiotem na rynku nieruchomości i w jakim zakresie

Programy rewitalizacji terenów

• Problem podatności terenów z uwagi na strukturę własności • Analiza zmian otoczenia • Działania inicjujące przemiany społeczne itp.

Tworzenie map cen Opinie dotyczące przygotowanych uchwał np. w sprawie opłat adiacenckich, bonifikat przy sprzedaży, ulg w podatku od nieruchomości itp. Opinie o zakresie i sposobie ewidencjonowania informacji w zasobie gminy (lub Skarbu Państwa) Przygotowanie planów wykorzystywania nieruchomości pozostałych w zasobie gminy (lub Skarbu Państwa) Jak gospodarować przestrzenią publiczną?

  • Poszukuję do kupna lub najmu

    Poszukuję lokalu użytkowego w Bytomiu, może być do remontu, sklep, punkt obsługi klienta, przyjmowania zleceń i małej gastronomii.

Witrynie pozycjonowanie stron zapewnia liderseo.
Klimex-3 sp. z o.o.