Usługi budowlane
Oferta nieruchomosci
Formularz kontaktowy
Witaj gościu

Od 10.11.2017 r. mamy działalność gosodarczą w Polsce zawieszoną.

Firma KLIMEX– 3 sp. z o. o - przedsięwzięcie oparte na trzech głównych filarach : europejskiej przestrzeni przedsięwzięć, partnerach i kompetencjach zasadniczych.

Została założona w sierpniu 2009 roku w oparciu o prywatne środki.Firma rozbudowuje usługi doradztwa na rynku nieruchomości oraz w procesach inwestycyjnych na najwyższym poziomie merytorycznym i etycznym, jak również w rozstrzyganiu sporów oraz w prowadzeniu mediacji. Uczestniczy w budowie systemów transparentnej organizacji procesów przygotowania i realizacji inwestycji realizowanych przy udziale licznych partnerów, inwestorów i kooperantów

.Sporządzamy opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,

2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,

3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,

4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,

5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,

6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,

7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

W oparciu o licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 17765 organizujemy działalność usługowo-doradczą.

Zapewniamy kompetentną, obiektywną i bezstronną poradę, profesjonalizm informacji i trafne rozstrzygnięcia w zakresie zróżnicowanej i szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej, obejmującej wszechstronność aspektów możliwe szerokie zakresy działalności, takie jak obrót, najem, zarządzanie, planowanie, finansowanie, wycena, opinie biegłych sądowych i inne. podobne usługi. Doradztwo może obejmować jedną lub wszystkie z powyższych usług.

Witrynie pozycjonowanie stron zapewnia liderseo.
Klimex-3 sp. z o.o.